Nyinvigning & Öppet hus

Den 16 – 19 April har vi även Öppet hus för träning och pass mellan 17:00 och 20:00!
Bokas i receptionen eller via telefon: 0381-151 91 alt. 0381-151 50

Då uppdateringen av salarna ej är klart får vi skjuta lite på Öppet Hus och gratis träning. Så snart salarna är klara kommer ny information!

Mycket varmt välkomna!
Med vänliga hälsningar
Fitnesskompaniet i Eksjö